woensdag 26 september 2012

RUIMTELIJKE ORDENING: NIET SEXY, WEL BELANGRIJK


Beste Inwoners,

Graag had ik met U even kort gegrasduind in de Ruimtelijke Ordening in onze mooie Gemeente. Dit in het besef dat de term “Ruimtelijke Ordening” een weinig saai klinkt. Tikkeltje bureau cratisch ook.  Absoluut niet “SEXY” dus…

En toch…! Diezelfde Ruimtelijke Orde  ning beïnvloedt uw leefwereld en uw leefomgeving op een heel
ingrijpende manier. Het belang ervan neemt hand om hand toe. Werk maken van een weloverwogen en
duurzaam ruimtelijk beleid was dan ook altijd al een prioriteit voor BR.

Na de goedkeuring van ons Gemeente - lijk Ruimtelijk Structuurplan heeft BR de voorbije 6 jaar onmiddellijk enkele heikele punten aangepakt. Het Ruim - te lijk Uitvoeringsplan (RUP) KRANKHOEVE werd goedgekeurd, eerste vereiste om de bouw van het KJOC – dé stek voor kinderen en jongeren – mogelijk te maken.

Met het RUP Zonevreemde Sportinfrastructuur is BR er in geslaagd om het behoud van een aantal sportclubs zoals VV ADLER en TC KIKSHAM te verzekeren. Door het RUP D’ELST kan VC RIJMENAM een broodnodig derde voetbalterrein aanleggen, wordt een uniek stuk natuur in RIJMENAM verankerd en wordt de inplanting van een 20 – tal op maat gesneden sociale woningen nabij het hart
van RIJMENAM mogelijk gemaakt.


Ook voor de inplanting van het voor de herinrichting van de dorpskern van RIJMENAM noodzakelijke bufferbekken werd een RUP goedgekeurd. Ondertussen vorderen de RUP ‘s ZONEVREEMDE
BEDRIJVEN en ZONEVREEMDE WONINGEN met rasse schreden. Woningeigenaars en bedrijfsleiders
verkrijgen weldra zekerheid over de mogelijkheden voor hun handel of hun woonst.

Het parcours oogt mooi, de weg is echter nog lang. Het gewenste kernversterkend beleid moet gepaard gaan met de opmaak van RUP ’s voor BONHEIDEN – DORP en RIJMENAM – CENTRUM. De bouw
van duurzame sociale en betaalbare woningen aan de GROTE HEIDE moet planmatig worden begeleid.  De omgeving van het IMELDAZIEKENHUIS dient geordend. Ook een wenselijke uitbreiding van het RVT TER BLEUK moet planmatig worden onder - steund.

In nauw overleg met U, beste inwoner, wil  BR verder werk maken van een doordacht ruimtelijk beleid, met oog voor kwalitatieve woonuitbreiding en versterking van natuur en open ruimte. Laat ons dus toe met onze passie voor ruimte uw leefomgeving beter te maken. Kies op 14 oktober voor uw enige gemeentelijke partner, BR!

Eric DUCHESNE, Burgemeester


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.