zaterdag 26 januari 2013

BR, de enige echte gemeentelijke partner van onze gemeente.


Beste medebewoners,

Vooreerst wenst BR aan u en uw ganse familie een vreugdevol, gezond en gelukkig 2013.
2013, een jaar van politieke gemeentelijke verandering. Zoals u weet is BR, de grootste partij van uw
gemeente, door 3 andere partijen verdrongen naar de oppositie.
We zullen ons echter niet laten kisten, en uw belangen hardnekkig blijven verdedigen zoals we dat de afgelopen 24 jaar steeds hebben gedaan. BR is er en blijft, ook de komende 6 jaar, met nog meer motivatie dan voorheen, zich inzetten en uw belangen verdedigen. We zullen constructief en positief, maar vooral zeer kritisch oppositie voeren, in uw belang.
24 jaar BR, veel gerealiseerd zonder enige belastingverhoging! BR kan terecht trots terug blikken op 24 jaar
inzet en realisaties binnen onze gemeente.

Zo realiseerden we onder andere:
• Het gemeentehuis
• Het cultureel centrum ’t Blikveld
• De nieuwbouw van de lagere gemeenteschool
• De aankoop van de Sint-Martinus feestzaal
• De aanleg van de parking aan het Blikveld
• Rioleringswerken in 42 straten over 15,5 km met een prijskaartje van € 8 986 000
• Heraanleg wegen (o.a. Mechelsesteenweg-Rijmenamseweg) – prijskaartje € 18 034 867
• Verschillende investeringen in de sportaccomodatie in Bonheiden en Rijmenam
• Participering in het nieuwe zwembad Nekker - pool
• Updating informatica-infrastructuur van de gemeente waardoor we tot de beste leerlingen van de klas behoren
• De sporthal Berentrode
• De gemeentelijke bibliotheek- De jeugdbib in Rijmenam.


En dit allemaal zonder verhoging van de gemeente belasting. Wie doet ons na????
De toekomst, BR effende reeds het pad. Dankzij BR staan volgende projecten financieel en organisatorisch in de steigers en kunnen deze binnenkort een aanvang nemen:

• Realisatie kind en jeugd ontmoetingscentrum.
• Bouw van de nieuwe gemeentelijke kleuterschool met 70 % subsidie van de overheid. Aanvang voorzien voor 1/3/2013.
• Verkaveling van de Grote Heide voor het bouwen van een 60-tal betaalbare woningen.

Last but not least: de gemeentefinanciën. BR heeft er steeds voor gezorgd dat uw en onze gemeentefinanciën gezond bleven en nog steeds zijn. We geven een positief saldo van de gemeentekas door van ongeveer € 1 500 000. We verwachten van de volgende bestuursploeg dat er binnen 6 jaar een even groot of nog groter saldo terug te vinden zal zijn , en dat zij onze financiën minstens even goed zullen beheren. Afrekening binnen 6 jaar, of ……. zal de grote verandering die u beloofd is, hier uit blijken????

Tot slot willen we jullie allen van harte bedanken voor jullie vertrouwen en steun aan onze partij,

donderdag 3 januari 2013

Veel Succes Collega's !!


Beste collega’s,

Vooreerst wil BR u veel succes toewensen met de bestuursperiode die voor de deur staat.
Als grootste partij van Bonheiden-Rijmenam is het onze plicht om met argus ogen toe te kijken op de beslissingen die er zullen genomen worden.

Vooral de financiële toestand van de gemeente ligt ons nauw aan het hart. Op 24 jaar tijd hebben wij immers een katastrofale situatie op financieel gebied omgebogen tot een prachtig resultaat en tevens een hele reeks grote noodzakelijk realisaties neer gezet.

 Ze allemaal opnoemen zou ons veel te ver leiden maar laten we alleen aangeven wat we voor u hebben klaargezet op een gouden schotel:
-        de nieuwe kleuterschool kan van start gaan met de bouw op 1/3, Dank zij onze schepen van onderwijs kan de nieuwe burgemeester  de eerste steen gaan leggen, 
-        Het kjoc staat klaar om gerealiseerd te worden, misschien moeten nog enkele aanpassingen aangebracht worden
-        en om dat allemaal te betalen ligt de verkaveling aan de Eisenhouwerlaan klaar met onder andere een 60 taal betaalbare woningen,

Ik las in een krant dat een prominent lid van de nieuwe meerderheid  zei dat BR een folklore partij is die niet veel voor stelt en vlug zal verdwijnen.
Een folklore partij wel misschien, maar dan één die al 24 jaar de naam BR draagt iets wat geen enkele van de traditionele zogezegd grote partijen kan zeggen. Allemaal zijn ze al van naam veranderd. Waarschijnlijk in het kader van “verandering”.

Die folklore partij is nog steeds veruit de grootste partij van Bonheiden Rijmenam, Wij geven een zeer gezonde  financiële situatie over aan het nieuw beleid. We hopen dat we binnen zes jaar geen failliete gemeente terug krijgen! We zullen er in ieder geval goed over waken.

Een andere zaak: de voorzitter van de Gemeente Raad, is dat een aanmoedigingspremie of geschenk aan de partij die de grootste verliezer was van de gemeenteraadsverkiezingen?

Br wenst u veel succes met het nieuwe beleid!