donderdag 20 september 2012

Infrastructuur in Bonheiden Rijmenam


Beste inwoners van Bonheiden Rijmenam

Onze infrastructuur moet in samenspraak met onze inwoners opgewaardeerd worden, zowel in als buiten de dorpskern. Zo zijn de plannen voor Rijmenam centrum klaar en kan er in samenspraak met Aquafin volgend jaar gestart worden met de uitvoering. Na de heraanleg - met nieuwe riolering - volgt de eerste fase van de vernieuwing van de Weynesbaan en de omliggende straten. Ook hier wordt de aanleg van nieuwe fietspaden voorzien.


Het beeld-kwaliteitsplan voor Bonheiden-centrum moet verder uitgewerkt worden. De omgeving van de scholen, het kerkplein en de grote verbindingsweg met zijn poorten (wissel en de Pover - straat) moet heringericht worden. Met aandacht voor verhoogde leefbaarheid en voldoende groen.

Er wordt steeds meer  riolering voorzien, ook in Bonheiden. In de Dorsthoeveweg en de Brouwers - dreef wordt een riolering aangebracht en de wegenis heraangelegd. In de Koningin Astridlaan, De Korte en de Lange Veldstraat, de Dertien Eiken laan en de Boeimeerstraat wordt riolering aangelegd.

Wist u trouwens dat er jaarlijks 200.000 euro wordt gebudgetteerd voor de vernieuwing van het asfalt in onze kleinere straten? En dat er in samenwerking met Pidpa een nieuw grachtenplan tot stand is gekomen voor het onderhoud van grachten en waterlopen?

Kortom, het leven in onze gemeenten zal door de reeds genomen beslissingen en de nog te nemen maatregelen  alleen maar aangenamer  worden. Stel daarom uw vertrouwen in uw enige gemeentelijke partner. Samen maken wij Bonheiden en Rijmenam beter.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.