woensdag 19 september 2012

BR beschouwt mobiliteit en verkeersveiligheid als dé prioriteit. Dat is al jaren zo. De tijden evolueren, en dus ook onze ideeën.

Beste inwoners,


Het openbaar vervoer. Door de afschaffing van lijnen 3 en 531 - wegens besparingsmaatregelen bij De Lijn - kampen vele inwoners met een mobiliteitsprobleem. Daarom dienen gesprekken te worden gevoerd met de lijn om bestaande buslijnen uit te breiden, met financiële tussenkomst van de gemeente.

Sluipverkeer blijft een reëel probleem dat om oplossingen vraagt; net zoals de  hoge snelheid waarmee sommige chauffeurs over onze landelijke wegen razen. Deeloplossingen hebben gefaald, of blijken onvoldoende resultaat op te leveren. Een globale verkeersvisie dringt zich op. De aanwerving van een deskundig mobiliteitsambtenaar is aangewezen. Het mobiliteitsplan moet geactualiseerd worden. De materie is complex.

Op vraag van inwoners werden snelheids remmende maatregelen - zoals paaltjes - genomen. Niet iedereen is onverdeeld gelukkig met deze maatregelen. Opnieuw evalueren mag dus. Indien nodig moeten ze verwijderd of aangepast worden. We denken hier vooral aan de Oude Schrieksebaan en de Oude Kasteellaan.


In de Kanonniersweg, De Oude Keerbergsebaan en de Oude Baan moet het toenemende sluipverkeer ontmoedigd worden. Een oplossing moet uitgewerkt worden in samenspraak met de inwoners.

Dankzij de doortrekking van de  R6 wordt de Putse steenweg in Bonheiden eindelijk ontlast. De leefbaarheid van onze gemeenten is hiermee gebaat. De zorg voor een optimale  doorstroming van het verkeer in onze dorpskernen en het aanbrengen van afgescheiden fietspaden bij de heraanleg van wegen zijn blijvende aandachtspunten. Uw gemeentelijke partner blijft zorg hebben voor uw verkeersveiligheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.