donderdag 6 september 2012

BR Lijstduwer Frans Uytterhoeven


Beste dorpsbewoners,

Op 14 oktober mag je naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Mag ik mij even voorstellen met mijn ervaringen en ambities:

Frans Uytterhoeven
Broekstraat, 24
2820 Bonheiden-Rijmenam
(015/51.39.27 of 0495/10.39.17)
E-mail: fransuytterhoeven@telenet.be

• Echtgenoot van Erna Vertommen.
• Vader van Wendy en Conny.
• Grootvader van Hanne, Lars en Anke.
• Technisch leraar op rust.
• Medestichter van de wielertoeristenclub “De Wandelaars” te Rijmenam.
• Voorzitter van de wielerclub “De Rijmenamse wielervrienden”.
• Lid hoofdbestuur wielerbond Vlaanderen – afdeling Antwerpen.

Kandidaat met politieke ervaring:
• Reeds 18 jaar ervaring in de gemeentepolitiek waarvan 5 jaar als schepen van onderwijs, personeel, middenstand en informatica.
• Met de keuze voor de partij BR (Bonheiden-Rijmenam) kan ik mij op een nadrukkelijke, geëngageerde en tegelijkertijd neutrale manier inzetten voor ALLE inwoners van onze gemeente. Eerlijkheid en duidelijke communicatie zijn hierbij mijn belangrijkste troeven.

Mijn belangrijkste ambities voor de volgende legislatuur:
• Door mijn 25 jaar onderwijservaring, gaat op de eerste plaats mijn aandacht naar de opleiding van de jeugd. Bij deze opleiding is aandacht voor persoonsvorming en kennis even belangrijk.
• Als huidig schepen van onderwijs gaat mijn aandacht naar de nieuwbouw van de gemeentelijke
kleuterschool.
• Veilig verkeer op gans het grondgebied van Bonheiden-Rijmenam moet voor iedere weggebruiker een prioriteit worden.
• Door het feit dat ik 30 jaar actief ben geweest bij de wielertoeristenclub “De Wandelaars” en 30 jaar voorzitter ben van de wielerclub “De Rijmenamse wielervrienden” met als belangrijkste organisatie “Memorial Van Coningsloo” – topsport, weet ik hoe belangrijk sport is voor iedereen. Sporten beoefenen, welke vorm ook, moet voor elke inwoner van Bonheiden-Rijmenam toegankelijk zijn.
• Daar het verenigingsleven in een dorp zo belangrijk is, heb ik er mee voor gezorgd dat de zaal
Martinus te Rijmenam aangekocht is door de gemeente. Mede door mijn toedoen, zal in 2013
deze zaal vernieuwd en opengesteld worden voor het verenigingsleven en al de inwoners van
Bonheiden-Rijmenam.

Wanneer u mee achter mijn ambities staat, vraag ik u op de BR lijst te stemmen en de 23ste plaats – lijstduwer aan te duiden.

  Hartelijk dank.
  Frans Uytterhoeven

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.