donderdag 11 juni 2015

Bonheidense oppositie pikt dictatoriaal optreden van bestuur niet!

BR wenst hun bezorgdheid uit te drukken over de wijze waarop het gemeentebestuur van Bonheiden omgaat met haar inwoners.

Iedere democratische stem die tegen de lijn van het College van Burgemeester en Schepenen ingaat, tracht men in de kiem te smoren. De oppositie is van deze coalitie al een en ander gewoon, maar wat ze de laatste tijd vaststelt is ongezien en buiten elke proportie. Protest van inwoners dat gebaseerd is op objectieve feiten en argumenten ten opzichte van een gevaarlijke en immobiele verkeerssituatie, tracht dit bestuur in de kiem te smoren. Voor protestborden die in de tuin staan en geen enkele belemmering vormen voor het verkeer wordt een stedenbouwkundige vergunning geëist. Er wordt zelfs met gasboetes gedreigd.

In het straatbeeld zien we nochtans heel wat borden en plakkaten opduiken, zelfs partijpubliciteit buiten verkiezingsperiode. Van een voorbeeldfunctie gesproken!

De oppositie roept het bestuur op om zich te concentreren op de echte problemen en uitdagingen waarmee onze gemeente wordt geconfronteerd, in plaats van haar eigen inwoners te intimideren en monddood te maken.

Het bewust manipuleren van cijfers, voorhouden van op dat moment niet bestaande veiligheidsverslagen voedt verder de perceptie dat het algemeen belang niet meer voorop wordt gesteld.

De oppositie vraagt dat het gemeentebestuur toegeeft dat de proefopstelling die men zo had aangekondigd in de Oude Kasteellaan niet werkt. De gecreëerde verkeerssituatie brengt immers de veiligheid aan voetbal- en tennisterreinen met al hun jeugdspelers in het gedrang en verstoort de mobiliteit van vele inwoners in Bonheiden.