donderdag 27 september 2012

Luc natuurlijk


Beste inwoners,

Voor  BR verdient een verantwoord gemeentelijk milieubeleid alle aandacht. Vermits wij het als onze plicht
beschouwen ons steentje bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van Bonheiden en Rijmenam  gunnen wij u graag een blik op onze plannen.

Van een duurzaam maar economisch verantwoord energiebeleid maakten wij de voorbije 6 jaar een speerpunt, ter verwezenlijking van de Vlaamse Kyotodoelstelling. In dat groene verhaal zagen wij graag al onze inwoners betrokken, middels de gezamenlijke aankoop van groene energie, subsidies voor warmtepompen, gratis energiescans, financiële tussenkomst voor vloerisolatie, enz. Geen slechte opener
toch?

Nog zo’n stokpaardje zijn de milieuverantwoorde aankopen, waarbij wij waar haalbaar moeten gaan
voor een lagere uitstoot van het gemeentelijk wagenpark. Voor schoonmaakproducten en onkruid verdelgers kiezen wij resoluut voor de ecologische variant.

Duurzame mobiliteit vereist vooreerst een geactualiseerd mobiliteitsplan, en intensief sensibiliseren. De komst van de R6 biedt kansen voor een fietsvriendelijke Oude Baan, in het licht van een vlottere doorstroming op de Putse steen weg. Ook de volgehouden aanleg van afgescheiden fietspaden moet onze gemeente fietsvriendelijker maken.

Duurzame mobiliteit houdt uiteraard ook een optimaal functionerend openbaar vervoer in, en daar knelt het schoentje. De afschaffing van lijnen 3 en 531 wegens besparingsmaatregelen bij De Lijn tast de asismobiliteit in onze gemeente aan, en zadelt veel van onze inwoners op met een mobiliteitsprobleem. Blijven inpraten op De Lijn en zo nodig verantwoord financieel tussenkomen lijkt een te overwegen optie. Ook ons afvalbeleid verdient aandacht. De strijd tegen rondslingerend zwerfvuil en sluikstorten moet worden opgedreven in samenwerking met buurtverantwoordelijken. De afgelopen jaren hebben we ook actief ingezet op de verdere uitbouw van ons rioleringsstelsel. De eerste vruchten zijn al geplukt, een rijke oogst wacht ons als ook de
Vlaamse overheid een tandje bij steekt.

Eindigen doen we met onze prachtige groene omgeving. Behoud en uitbreiding van ons bosarsenaal is een must. Elke ontbossing zou in eigen gemeente moeten kunnen worden gecompenseerd. Aankoop van te bebossen percelen is daarbij onze invalshoek.

Schenk uw gemeentelijke partner  BR dus uw vertrouwen. Laat ons verder toe samen met U het pad
van het duurzaam milieubeleid te bewandelen. Samen kunnen wij de groene rijkdom van onze gemeente nog meer laten ontluiken!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.