vrijdag 5 oktober 2012

Samen met U allen willen wij de komende zes jaar niets onverlet laten om van BONHEIDEN – RIJMENAM een mooiere, groenere, aangenamere, kortom een nog meer leefbare gemeente te maken.


Geachte Heer, Geachte Mevrouw,
Beste inwoner,

De zesjaarlijkse hoogmis van de gemeentelijke politiek is nakend. Op zondag 14 oktober zal U in het
stemhokje mee de toekomst van onze mooie gemeente bepalen.
Met uw gewaardeerde steun mocht ik gedurende bijna 15 jaar het ambt van Burgemeester in uw en mijn BONHEIDEN – RIJMENAM vervullen. In mijn ogen veruit het mooist denkbare politieke ambt. Ver van de hoge vergaderingen, midden de inwoners.

Hoeft het dan gezegd dat ik U ontzettend dankbaar ben voor de steun en het vertrouwen die U mij bij
herhaling heeft betoond. Ik koester die als geschenken van onschatbare waarde.

Zelf meen ik te mogen stellen dat ik mij al die jaren heb ingezet om onze gemeente zo efficiënt mogelijk
te besturen. Met oog voor uw noden en verwachtingen. Met de blik gefocust op een betere dienstverlening
voor al onze inwoners, maar ook met gepaste zuinigheid in het beheer van de gemeentelijke middelen. Een verantwoordelijk bestuur, op mensenmaat gesneden.

Heel wat projecten werden verwezenlijkt of staan in de steigers. Teveel om op te noemen. Als opmerkzame
inwoner kent U ze beslist, zodat ik U een saaie opsomming kan besparen.

Anderzijds wachten onze gemeente de komende jaren nog heel wat grote uitdagingen. Onze wegen
kreunen onder toenemende verkeersstromen. De aanleg van bijkomende rioleringen voor afvoer van onze vuilvracht is broodnodig. Het aanbod aan sociale en betaalbare woningen moet worden opgedreven. Een stringente ordening en een opwaardering van onze dorpskernen is wenselijk, het behoud van onze natuurpracht is een must.

Daarnaast moet ons al veelomvattend sportief en cultureel aanbod verder worden uitgebouwd, vraagt onze jeugd een eigen stek en verdienen al onze verenigingen blijvende steun.

In dat alles wil ik, beste inwoner, in samenspraak met U en met de steun van de hele BR – ploeg, mijn tanden zetten. Samen met U allen willen wij de komende zes jaar niets onverlet laten om van BONHEIDEN – RIJMENAM een mooiere, groenere, aangenamere, kortom een nog meer leefbare gemeente te maken.

Ik durf U dan ook nogmaals om vertrouwen te vragen. Vertrouwen in uw enige gemeentelijke partner.
Vertrouwen in BR. Onze ploeg zal uw vertrouwen niet beschamen.

Met genegen gevoelens.
Eric DUCHESNE,
Burgemeester
Lijsttrekker BR – LIJST 8

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.