donderdag 10 mei 2012

En nu even serieus....


Een bestuur “in lopende zaken”?  Inderdaad, de zaken lopen …! Oordeel zelf

·       de nieuwe kleuterschool:

BR is er enerzijds in geslaagd om voor 2012 toezegging van subsidiering  voor de nieuwe kleuterschool te verkrijgen. De stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd, het aanbestedingsdossier werd goedgekeurd. In 2012 beginnen wij te bouwen om en rond het oude Gemeentehuis.  Mooi toch voor onze allerkleinsten…!

·       de parking aan het Blikveld.

Niettegenstaande subtiele pogingen tot vertraging is BR er in geslaagd de uitvoering van dit project van start te laten gaan. Vanaf 2012 behoren de stofwolken voor de CARDIJNWIJK tot het verleden, en kunnen de bezoekers van Gemeentehuis, Bibliotheek en Blikveld genieten van een mooi groen omkaderde parking.

·       de jeugdbibliotheek in Rijmenam:

Het jonge volkje in RIJMENAM vroeg om een volwaardige jeugdbibliotheek. Alleen BR had er oor naar, en heeft dan ook geijverd en gezorgd voor een jeugdig ogende stek midden RIJMENAM-DORP.

·        de aankoop van de Sint Martinuszaal in Rijmenam.

De overeenkomst voor aankoop van de aandelen van de BVBA SINT MARTINUS werd goedgekeurd. Onder impuls van BR blijft dit erfgoedpareltje voor RIJMENAM behouden, en wordt een waardevol onderdak voor onze verenigingen gevrijwaard.
.
  • Buitenschoolse kinderopvang in de oude bibliotheek.

De vroegere bibliotheek in de Schoolstraat werd omgetoverd tot een buitenschoolse kinderopvang voor 21 kinderen. Een eerste waardevolle aanzet naar een kindvriendelijker beleid, met bekomen betoelaging, en tevens een optimale aanwending van leegstaande gemeentelijke gebouwen. BR let ook op de kleintjes ….

·        Rioleringswerken: Olmenlaan,Esdoornlaan,Korte Hondshoekstraat

Op 6 juni 2011 gingen de werken voor aanleg van een nieuw wegdek en een gescheiden stelsel voor rioleringen van start.

Tijdens de werken stelde men vast dat de rioolbuizen in de Korte Hondshoekstraat en de Olmenlaan in zeer slechte staat verkeerden, zodat tot vervanging werd beslist. Een en ander zal weldra voltooid zijn. .

Heraanleg Waversesteenweg:


Op 1 augustus is de aannemer begonnen met de eerste fase van de werken. De bedoeling is dat dit zal klaar zijn tegen half december 2011.
In het ontwerp zijn onder meer voorzien:
- snelheidsremmende maatregelen,
·       maatregelen om wateroverlast te voorkomen in de omgeving van de Cardijnwijk bij hevige waterval,
·       opwaardering van de dorpskern met uitbreiding naar de Krekelsite toe.


Doortocht Bonheiden dorp:

BR was vlug overtuigd door de vele klachten van wandelaars en fietsers dat er dringend iets moest gedaan worden aan de spoorvorming in de dorpskern van Bonheiden.
BR besliste om de bovenlaag van het asfalt te vernieuwen. Met de aannemer werd afgesproken om deze klus te klaren in 2 nachten om minimaal verkeerslast te berokkenen.
BR dankt de aannemer die dit werk in augustus perfekt heeft uitgevoerd.


Asfalteringwerken budget 2010 uitgevoerd in 2011.


·       volledige heraanleg van de Gemeenteheide
·       Cupidolaan
·       Meiboomstraat
·       Witthenhof
·       Oude Booischotsebaan (deel)
·       Martstraat (deel)
·       Elsstraat (deel)
·       Hoogstraat (deel)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.