maandag 23 november 2015

VERKOOP VAN BOUWGROND .....POLITIEKE SPELLETJES ??

Waarom liegt het bestuur van Bonheiden? De burgemeester zegt op Twitter dat de oppositie de verkoop heeft goedgekeurd. Maar hij vergeet wel te zeggen dat de prijs nog moet goedgekeurd worden. Dat moet nog op de ocmw raad komen, waarschijnlijk volgende maandag. We zien wel in de meerjarenplanning dzat de verkoop 1.300.000€ zal zijn daar waar de registratie van Mechelen de Campus op 2.060.000€ heeft geschat. Dis ocmw gaat verkopen voor 700.000€ onder de prijs. Daar zal BR nooit mee akkoord gaan!


Patrimonium – Aanbod met voorwaarden voor de verkoop van het complex Olmenlaan aan de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningen Duffel- ter goedkeuring 2
De raad:
Gelet op de toelichting m.b.t. de mogelijkheden die er zijn om door de sociale huisvestingsmaatschappij sociale huurwoningen te laten realiseren op het complex Olmenlaan, door Kristina Verhoye, directeur Volkswoningen Duffel, op 26 november 2013

  • Gelet op het schattingsverslag van het complex Olmenlaan opgemaakt door het Registratiekantoor van Mechelen op 8 maart 2015; 
  • Gelet op voorbereidende overleg op 20 april 2015, tussen voorzitter, secretaris, dienst ruimtelijke ordening van de gemeente en Volkswoningen Duffel;
  • Gelet op de bespreking met Kristina Verhoye op de raad van 7 mei 2015 van de verdere aanpak van de voorbereiding van de verkoop van het complex Olmenlaan aan de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningen van Duffel met o.a. de consequenties voor de huidige bewoners.
  • Gelet op de informatie gegeven op de raad van 7 mei 2015 door de voorzitter m.b.t. de mogelijkheden en plannen tot realisatie van het sociaal objectief huurwoningen in de gemeente.
  • Overwegende dat een lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen in Bonheiden in de maak is voor de specifieke doelgroep ouderen;
  • Gelet op het voorstel van stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de site Olmenlaan, opgemaakt door de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente;
  • Gelet op het besluit van het schepencollege van 19 augustus 2015 inzake de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de site Olmenlaan;
besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1: het complex Olmenlaan aan Volkswoningen Duffel te koop aan te bieden met de stedenbouwkundige randvoorwaarden zoals vastgelegd in het besluit van het schepencollege van 19 augustus 2015.
Art. 2: Als bijkomende voorwaarde vast te leggen dat 41 appartementen worden gebouwd.
Art. 3. Als bijkomende voorwaarde te bepalen dat minimaal 1 parkeerplaats per appartement wordt voorzien.
Art. 3: Te bepalen dat voor de te bouwen woningen volgende normen worden vastgelegd:
- Bouw van 33 appartementen voor ouderen met één slaapkamer. Deze appartementen moeten rolstoeltoegankelijk zijn.
- Van de 33 appartementen voor ouderen worden er 4 voorzien voor gehandicapten/rolstoelgebruikers.
- Bouw van 8 appartementen voor één-ouder gezinnen met twee of maximaal drie slaapkamers.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.