woensdag 1 augustus 2012

Overstappen of overlopen


Een delikate balans.

In een democratie is iedere burger vrij om te kiezen door welke partij hij zijn eigen belangen en die van de gemeenschap wil laten behartigen. Die vrijheid brengt ook mee dat men kan veranderen van partij en deze dynamiek (van het meerpartijen stelsel) maakt het bestel waakzaam en verantwoordelijk: de kiezer oordeelt.

Essentiƫel daarbij is de delikate balans tussen persoonlijk en algemeen belang. Deze afweging is niet altijd gemakkelijk, want vrijheid en verantwoordelijkheid zijn soms moeilijk te verzoenen.

Voor kandidaten, en zeker voor verkozenen is die balans nog delikater. Uiteraard hebben ze dezelfde vrije rechten als iedereen, maar toch zijn ze gehouden aan een engagement dat ze zelf hebben aangegaan tegenover kiezers en partij. Een partij is immers meer dan een instrument ten dienste van het eigen belang, eigen carriereplanning.

Natuurlijk kan men tot de eerlijke overtuiging komen dat men later overstapt naar een andere groep, maar zo’n overstap moet dan belangeloos gebeuren en steunen op eerlijke overtuiging. Dat is een kwestie van politieke moraal. Zo’n overstap beoordelen is niet gemakkelijk, maar gezond verstand zegt ons toch dit:

-         pas op met plotse bekeringen. Hoe diep is de overtuiging in zo’n geval?
-         pas op met overdreven ijver. Bekeerlingen hebben daar wel eens de neiging toe,
-         pas vooral op met berekende en rendabele bekeringen.

De balans tussen publiek en eigen belang zou hier wel eens grondig verstoord kunnen zijn.
In dat verband moet men toch maar eens overwegen of het wel kan dat iemand bij een overstap zijn functies meeneemt; (heeft men die wel  louter aan zichzelf te danken?)

Kortom : overstappen is lang niet hetzelfde als overlopen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.